Rejestr Licencji Serwisowych

Niniejsza strona przeznaczona jest do weryfikacji ważności licencji nadanej Partnerowi Serwisowemu SMAY, który po ukończeniu specjalistycznego szkolenia uzyskuje Certyfikat nadania licencji Partnera Serwisowego SMAY oraz Identyfikator Partnera Serwisowego.

Każdy Partner Serwisowy SMAY, realizujący prace serwisowe w zakresie produktów, do obsługi których uzyskał licencje serwisową, jest zobowiązany do posiadania niemniejszego identyfikatora przy sobie podczas realizacji prac serwisowych w zakresie urządzeń firmy SMAY.

Dzięki temu stanowi to dodatkowe zabezpieczenie interesów klientów firmy SMAY, którzy będą mogli w sposób prosty zweryfikować czy obsługujący ich Partner Serwisowy SMAY, posiada aktualną licencję i uprawnienie od firmy SMAY Sp.zo.o, o wykonywania prac serwisowych w zgłoszonych przez nich urządzeniach produkcji SMAY Sp.zo.o.

Na każdym identyfikatorze zawarte są podstawowe dane jak:

  • Imię i Nazwisko oraz zdjęcie Partnera Serwisowego
  • Unikalny nr ID, przypisywany każdej osobie kończącej szkolenie dla Partnera Serwisowego
  • Nr licencji wraz z okresem jej ważności
  • Datę wydania licencji wraz z podmiotem wydającym kartę
  • Kod QR, dzięki któremu klient jest w stanie w sposób prosty zweryfikować czy dany identyfikator jest oryginalny, oraz czy dane podane na nim są zgodnie z rejestrem licencji serwisowych

Na odwrocie karty zawarta jest informacja określająca zakres dopuszczalnych prac serwisowych w odniesieniu do nadanej licencji serwisowej

Kod QR – jak czytać:

Każdy klient firmy SMAY Sp. z o.o. ma możliwość za pomocą smartfonu i skanera kodów QR, zweryfikować zgodność i ważność posiadanego przez Partnera Serwisowego identyfikatora. Skanując kod przekierowywany jest na stronę internetową firmy SMAY Sp. z o.o. gdzie w sposób bezpośredni ma możliwość zweryfikowania wszystkich danych zapisanych na identyfikatorze. Dodatkowo uzyskuje dane dotyczące danych firmy, z której jest pracownik posiadający licencje Partnera Serwisowego, wraz z służbowym kontaktem telefonicznym i e-mailowym.

Pod linkiem strona z czytnikami kodów QR.

Copyright © 2021 SMAY